Aktuálne

Workshop - Prvá pomoc po úraze na lezeckej stene 13.9.2023

V rámci interného vzdelávania inštruktorov a členov Horoklubu sme zrealizovali na lezeckej stene od 17:30-20,00 hod. workshop - Prvá pomoc po úraze na lezeckej stene 13.9.2023. Myslím že priebeh workshopu viacerých prekvapil a pri simulácií aj zneistil. Následná analýza poskytnutia prvej pomoci ukázala, že nie všetci zranení to aj prežili, alebo ujma mohla byť trvalá. Po tomto postrehu bol zrazu záujem o postupy prvej pomoci inak vnímaný :-) Pri jednom školení nám jeden lekár povedal "keď si na horách nie je vždy podstatné že ty vieš podať prvú pomoc, ale aby vedeli aj Tí druhí"

Lydka a figuranti to zvládli výborne. Ďakujeme.