Aktuálne
 • Lezecká stena Pavúk júl- august 2024

  V prípade záujmu vieme otvoriť stenu aj v mesiacoch JÚL-AUGUST 2024 podľa potreby pre min. 10 platiacich návštevníkov. Ponúkame služby aj inštruktora či animácie pre deti. V prípade záujmu volajte na 0915944111

   Lezeckú stenu pre verejnosť po skončení letnej sezónnej uzávery otvárame od 17.9.2024 zatiaľ 2x do týždňa.  Postupne budeme otvárať aj v ďalšie dni (december- 6x do týždňa)

 • ponuka lezeckých krúžkov pre deti a stredoškolákov

  Ponuku lezeckých krúžkov pre deti a stredoškolákov pripravujeme a v auguste budeme zverejňovať.

 • DENNÝ OUTDOOROVO-LEZECKÝ TÁBOR HOROKLUB 2024

  Termíny:

  •    22.7. – 26.7. 2024 – veková skupina 4.-6. ročník ZŠ 
  •    29.7. – 2.8. 2024 – veková skupina 1.-3. ročník ZŠ

História a poslanie

Horoklub je občianske združenie a jeho  cieľom je združovať ľudí, ktorí majú radi pohyb v prírode a to nie len v horizontálnom, ale i vo vertikálnom smere :-)
Členstvo je dobrovoľné a otvorené......
V Horoklube naši členovia realizujú rôzne druhy horolezeckých aktivít, skialpinizmus, turistické aktivity. Sú členmi a môžu sa sa stať členmi organizácií ako SHS JAMESKST.

Horoklub zameriava svoju pravidelnú činnosť na tieto tieto oblasti:

 •     práca s mládežou- pravidelné krúžky pre deti a mládež základný a stredných škôl. Spolupracujeme aj s KTVŠ FF UMB v rámci vyučovania ako aj praxe pre budúcich odborníkov v športe 
 •     realizácia metodických a základných horolezeckých kurzov a aktivít pod odborným vedením pre širokú verejnosť, (lezenie na umelej sten, na skalách či Via ferratách
 •     realizácia organizovaných turistických aktivít pre rôzne cieľové skupiny,
 •     realizácia a spoluorganizovanie rôznych propagačných (cestovateľské besedy, festival ZEM,VODA,VZDUCH) súťažných (Nox quaerox, Nočné šifry) aktivít pre členov a verejnosť.
 •     prevádzka Lezeckej steny Pavúk umiestnená v malej telocvični Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici ..

Vznikli sme v roku 2000 obnovením činnosti a zlúčením horolezeckého a turistického klubu UMB. Oba tieto kluby stagnovali a nevykazovali aktívnu činnosť. Pred vznikom Univerzity Mateja Bela pôsobili na akademickej pôde vtedajšej Pedagogickej fakulty samostatné kluby turistiky a horolezectva. Klub vyvíjal aktivity hlavne v turistickej oblasti. Postupom času sa aktivity rozširovali a zaznamenali sme aj rýchli nárast členov.

Vzhľadom na to že naše aktivity sa rozširovali hľadali sa nové možnosti. V Banskej Bystrici fungovali cca 2 -3  viac- menej súkromné bouldrové stienky pivničného charakteru. Najbližšia "veľká" bouldrová stena bola v Sokolovni v Slovenskej Ľupči. Tá sa ale tešila obmedzenej návštevnosti. Rekonštrukciou Sokolovne došlo k jej zrušeniu. Po vzájomnej dohode medzi klubmi HO Biotika Slovenská Ľupča a TaHK UMB Banská Bystrica, vznikla dohoda o presťahovaní stienky do priestorov Centra voľného času JUNIOR so sídlom na ulici Janka Kráľa v Banskej Bystrici. A tak sa sťahovali zvyšky (lešenárske rúry, preglejky, chyty) na nové miesto. Vďaka Mirovi Knoškovi, ktorý pracoval v CVČ Junior sme stenu - bouldrovku vybudovali tam. Boli to super časy, podarilo sa aj zorganizovať prvé preteky. Prešli dva roky Miro zmenil robotu , Junior fungoval všetko bolo ok. Potom prišlo z jedného dňa na druhý rozhodnutie o zrušení CVČ Junior. A zase sme boli na dlažbe. Leto 2004 bolo šťastné pretože vďaka Ivovi Fellnerovi a p. riaditeľovi Gymnázia J.G.Tajovského sme našli domov v malej telocvični Gymnázia J.G.Tajovského. Takže sme si vysúkali rukávy a poďho druhý krát stavať bouldrovku. Klubu sa darilo bolo veľa turistických, skialpinistických a horolezeckých aktivít. Na prelome rokov dochádza k zlúčeniu klubov HO Biotika Slovenská Ľupča a TaHK UMB Banská Bystrica.

2005 - Asi najvýraznejší medzník klubu. Začalo sa hovoriť o stavbe "veľkej" steny. Asi spúšťacím impulzom bolo získanie grantu od Konta Orange. Druhý impulz bola dohoda s Jirkom Švubom (CCC Bocianik). A stavalo sa...... No nebolo to az take ľahké. Stena je dieťaťom Jirka - Caballa ktory na nej zúročil svoje dlhoročné skúsenosti a znalosti. Stavbu realizovali chalani zo Žiliny. Stena bola otvorená od septembra 2005 a dostala meno "Pavúk".
Združenie horolezeckých klubov - Horoklub ŠK UMB a CCC Bocianik v októbri 2005 spustilo prevádzku lezeckej steny „Pavúk“ ktorá je umiestnená v malej telocvični Gymnázia J.G.Tajovského. Svojou veľkosťou a možnosťami je jedinou takouto stenou nielen v meste, ale aj v širokom okolí. Je určená nielen pre skúsených horolezcou, ale aj úplných začiatočníkov. Od októbra začali svoju pravidelnú činnosť stredoškolské horolezecké krúžky a svoje miesto si našiel aj vyučovací proces vysokoškolákov UMB.

Od roku 1.5.2014 sa stena Pavúk stáva výhradným majetkom Horoklubu 

Klub a jeho členovia sú registrovaní v Slovenskom horolezeckom spolku JAMES a v Klube slovenských turistov. Členská základňa je veľmi rôznorodá. V roku 2022 tvorilo 157 registrovaných členov.  Medzi významných členov klubu patria, alebo patrili priekopníci horolezectva na Slovensku Oľga a Zdeno Zibrínovci, Mária a Stanislav Melekovci a ďalší. Ale u nás je každý významný.....:-)