Aktuálne
  • Najbližšie aktivity Horoklubu

  • Klubové granty- nové:

  • Členské príspevky na rok 2024

    Aj tento rok je možné vstúpiť do našich radov. V rámci Horoklubu máte možnosť získať aj členstvo a s ním spojené výhody v SHS James (horolezecké členstvo), alebo KST (turistické členstvo). Je potrebné vyplniť konkrétny formulár a úhradou na účet zrealizovať platbu. Keďže preukazy v SHS James a KST platia a s ním spojené poistenie platia do 31.3.2023 (v rámci obdobia roku 2023) skúste to zrealizovať do 1.2. alebo 15.3.2024  je potrebné vyplniť konkrétny formulár a úhradou na účet zrealizovať platbu. 

Krúžky lezenia pre deti ZŠ -ponuka

 

Prihlasovanie do krúžkov v školskom roku 2023/24 spustíme od 5.9.2023.

 V školskom roku 2023/2024 Horoklub v spolupráci so Súkromným centrom voľného času, Radvanská 1 Banská Bystrica  otvára nasledujúce lezecké krúžky a prípravky pre deti ZŠ a SŠ.

Krúžky realizujeme od 18.9.2023 do 14.6.2024

Termín začiatku- 

 Viac informácií k organizácií krúžkov nájdete po prekliknutí na jednotlivé skupiny.

V prípade, že sa z kapacitných dôvodov nedostanete do krúžkov je možné využiť formu individuálnych lekcií pre deti, či lezenia cez verejnosť. Tu  odporúčame rodičom absolvovať oboznamovcí kurz lezenia, kde získate základné zručnosti pre návštevu lezeckej steny s Vaším dieťatkom. 

 V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na stena@horoklub.sk  a ak sa uvoľní nejaké miesto dáme Vám vedieť.