Aktuálne

Krúžky lezenia pre deti ZŠ -ponuka

V školskom roku 2022/2023 Horoklub v spolupráci so Súkromným centrom voľného času, Radvanská 1 Banská Bystrica  otvára nasledujúce lezecké krúžky a prípravky pre deti ZŠ a SŠ.

Krúžky realizujeme od 19.9 do 15.6.2023

Termín začiatku- spustenia krúžkov sa môže meniť na základe aktuálnych pandemických opatrení vzhľadom na to, že stena sa nachádza v objekte školskej telocvične

  • Pondelok 15,45-16,55 hod. prvá oboznamovacia hodina 19.9.2022,(veková skupina 7-9.ročník ZŠ) 
  • Utorok 15,45-16,55 hod.. - prvá oboznamovacia hodina 20.9.2022, (veková skupina 4-6.ročník ZŠ) 
  • Streda 15,45-17,00 hod. prvá oboznamovacia hodina 21.9.2022,(STREDOŠKOLÁCI) 
  • Štvrtok  15,45-16,55 hod.. - prvá oboznamovacia hodina 22.9.2022,  (veková skupina 1-3.ročník ZŠ)

 

KAPACITA KRÚŽKOV JE AKTUÁLNE NAPLNENÁ !!! prihlasovanie ukončené