Aktuálne

Informácie k platbám a pravidlám pre krúžky ZŠ

Vážení rodičia.

Krúžky prebiehajú na lezeckej stene Pavúk (telocvičňa Gymnázia J.G.Tajovského v B.Bystrici) 

V školskom roku 2022/2023 otvárame nasledujúce lezecké krúžky a prípravky pre deti ZŠ  

Po vyplnení elektronického formuláru Vás budeme kontaktovať. 

Podmienky na realizáciu jednotlivých krúžkov:

 • lekcie prebiehajú 1x do týždňa podľa krúžkových skupín (nie je možné navštevovať súbežne dva krúžky)
 • lekcia - krúžok je v dĺžke 70 minút. Klubový príspevok na jeho zabezpečenie je 5 Eur/lekcia.
 • klubový príspevok  na zabezpečenie krúžkov sa platí v rozsahu  3 mesačnej platby dopredu  na účet. (október -december, január - marec, máj-jún) Platba v priebehu septembra bude v hotovosti na mieste.
 • v prípade neúčasti na lekciách sa klubový príspevok nevracia. 
 • v klubovom príspevku je zahrnuté personálne (inštruktor) a materiálne zabezpečenie (lezecké potreby a vstup na lezeckú stenu) na dané obdobie a prenájom priestoru. V prípade navštevovania a úhrady min dvoch cyklov  (október- december a január-marec) bude dieťa registrované v SHS James ako člen spolku na rok 2023. Výhody členstva v SHS JAMES
 • počas štátnych sviatkov a prázdnin sa lekcie- tréningy nerealizujú.
 • rodič počas realizácie krúžku môže byť prítomný v telocvični- lezeckej steny Pavúk, činnosť je možné pozorovať z balkóna telocvične
 • dieťa rodič odovzdá pred telocvičňou 5 min. pred začatím krúžku a preberie si dieťa do 10 min. po skončení krúžku

Harmonogram lekcií- krúžkov a platby:

 
IBAN:SK2983300000002701706718
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Variabilný symbol uveďte dátum narodenia Vášho dieťaťa v tvare (ddmmrrrr teda príklad12012012) a do poznámky pre odosielateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa

 • Pondelok - platba október- december (veková skupina 7-9.ročník ZŠ) - 50 Eur - (krúžok nie je 31.10.2022)
 • Utorok - platba október- december (veková skupina 4-6.ročník ZŠ) - 55 Eur - (krúžok nie je 1.11.2022)
 • Štvrtok - platba október- december (veková skupina 1-3.ročník ZŠ) - 50 Eur - (krúžok nie je 17.11.2022) 

KAPACITA KRÚŽKOV JE AKTUÁLNE NAPLNENÁ !!! prihlasovanie ukončené

Posledný krúžok je 15.12.2022