Aktuálne

Lezecký krúžok pre stredoškolákov

Stredoškolský krúžok funguje na základe spolupráce s Gymnáziom J.G.Tajovského a Súkromného centra voľného času, Radvanská 1 Banská Bystrica. Krúžok je kapacitne obmedzený. 

kedy: začíname znovu od 21.9.2022. Funguje každú stredu od 15,45-17,00 hod.

kde: Lezecká stena Pavúk v telocvični GJGT Tajovského 25, B.Bystrica + exteriér - skalné oblasti

financovanie: je financovaný na základe vzdelávacieho poukazu (príjemca GJGT) a registrácie v Súkromnom centre voľného času, Radvanská 1 Banská Bystrica. Uprednostňujeme študentov so vzdelávacím poukazom.

Kontaktná osoba: Danka Sekerková

 Elektronické PRIHLASOVANIE na krúžok

Predbežný harmonogram krúžku mimo stredy: