Aktuálne
  • Najbližšie aktivity Horoklubu

  • Klubové granty- nové:

  • Členské príspevky na rok 2024

    Aj tento rok je možné vstúpiť do našich radov. V rámci Horoklubu máte možnosť získať aj členstvo a s ním spojené výhody v SHS James (horolezecké členstvo), alebo KST (turistické členstvo). Je potrebné vyplniť konkrétny formulár a úhradou na účet zrealizovať platbu. Keďže preukazy v SHS James a KST platia a s ním spojené poistenie platia do 31.3.2023 (v rámci obdobia roku 2023) skúste to zrealizovať do 1.2. alebo 15.3.2024  je potrebné vyplniť konkrétny formulár a úhradou na účet zrealizovať platbu. 

Splav Hrona stredoškoláci

V termíne 21.6.2017 sme v rámci činnosti stredoškolského horolezeckého krúžku realizovali jednodňový splav Hrona. Stredoškoláčky a členovia klubu mali možnosť naučiť sa a zvládnuť základný výcvik na tečúcej vode. Začiatok bol v Nemeckej a po úvodnom poučení a tréningu základných vodáckych zručností sme postupne splavili až do Šálkovej. Nechýbala ani výzva- krst vodáka skokom zo skaly. Sme si to užili....