Aktuálne

projekt Podpora rozvoja športu na rok 2019

V prílohe je zverejnená Výzva na predkladanie ponúk v rámci nákupu športového vybavenia pre udržateľnosť a podporu športu. Zákazka je realizovaná s finančnou podporou Úradu vlády SR – program „Podpora rozvoja športu na rok 2019.“

+ zápisnica z vyhodnocovania cenových ponúk

+ objednávka pre AIX s.r.o

+ Faktúra z AIX s.r.o