Aktuálne

Pozvánka na Nox qaurox a Nočné šifry

 Nox qauerox 2019 

Dňa 8.11.2018 Outdoor Institute v spolupráci s Horoklubom ŠK UMB BB a   KTVŠ FF UMB a s finančnou podporou SAUŠ,  usporiadali v meste- centre Banskej Bystrici, Nočný orientačný beh Nox quaerox. 

Tento rok sme sa riadili heslom " Nie je dôležité nájsť ale hľadať" Podujatia sa zúčastnilo spolu 132 účastníkov v 4 kategóriách. 

REPORTÁŽ z PODUJATIA

Nežná šifrolúcia 2019
 
Po ročnej pauze sme sa opäť stretli a "dali hlavy dokopy"! :) Šifry v téme Nežnej revolúcie sa odhodlalo riešiť 28 tímov.
Dňa 14.11.2019  sme zrealizovali podujatie pre študentov a verejnosť pod názvom Nočné šifry- Nežná šifrolúcia 2019. Je to nočná šifrovacia hra 3-členných tímov. Počas hry sa tímy snažia vylúštiť jednotlivé šifry na stanovištiach, ktorých riešenie ich posunie k ďalšiemu stanovišťu a ďalšej šifre. Takto sa postupne presúvajú z miesta na miesto. Vyhráva tím, ktorý získa najviac bodov. Časovo je hra ohraničená na 4 hodiny. Na organizácií a príprave šifier sa podieľala aj Katedra informatiky FPV UMB. Podujatia sa zúčastnilo 77 účastníkov.
Ďakujeme všetkým a tešíme sa na ďalší ročník! :)