Aktuálne

Metodické semináre na lezeckej stene Pavúk v zimnej sezóne 2014-15

Dňa 29.4.2015 sme ukončili metodické semináre na lezeckej stene. Ich cieľom bolo pod vedením našich inštruktorov Peťa, Daníka a Mira Černa naučiť sa a zvládnuť vybrané horolezecké zručnosti. Veď každý by mal mať záujem okrem zážitku z lezenia mať potrebu liezť bezpečným spôsobom hlavne keď na lane nie je sám. :-)

Semináre boli otvorené pre členov klubu aj širokú verejnosť

  • 15.10.2014: Naväzovanie (sedák / sedák + hruďák/ celotelový) vysvetlenie rozdielov používania úväzov. Vedenie lana pri lezení, zapínanie postupových istení
  • 05.11.2014: Istenie TR, RP, používanie rôznych istiacich prostriedkov (polloďák, kýbel, gri-gri, osma...) princíp fungovania + skúšanie
  • 26.11.2014: Lezecký materiál (lano, slučky, karabíny, ostatný mat.) teória
  • 17.12.2014: Preväzovanie prvolezca po dolezení jednodĺžkovej cesty ( v kruhu)
  • 14.01.2015: Stúpanie a klesanie po lane (nácvik viazania prúsikov, využitie, kedy a čo použiť,     sebaistenie pri zlaňovaní)
  • 04.02.2015: Horolezecká fyzika (sily pôsobiace na vratný bod, štand, ističa, padajúceho...) teória
  • 25.02.2015: štandy ( vytvorenie istiaceho stanovišťa z 1-3 bodov, centrálny bod / nezávislý pavúk) Kedy, kde, čo a ako použiť.
  • 18.03. 2015: Prvá pomoc - teória
  • 08.04. 2015: Záchranka „Hoi“ (v jednodĺžkovej ceste bez možnosti spustenia na zem)
  • 29.04. 2015: Záchranka „Strauss“ (pád do štandu)