Aktuálne

Katarína Galovičová

zameranie: lezenie - deti 1. a 2. stupeň

kvalifikácia:  inštruktorka lezenia na umelých stenách,  (vydané SHS JAMES)

kontakt: kgalovicova@gmail.com -0949284688