Aktuálne
  • Najbližšie aktivity Horoklubu

  • Klubové granty- nové:

  • Členské príspevky na rok 2024

    Aj tento rok je možné vstúpiť do našich radov. V rámci Horoklubu máte možnosť získať aj členstvo a s ním spojené výhody v SHS James (horolezecké členstvo), alebo KST (turistické členstvo). Je potrebné vyplniť konkrétny formulár a úhradou na účet zrealizovať platbu. Keďže preukazy v SHS James a KST platia a s ním spojené poistenie platia do 31.3.2023 (v rámci obdobia roku 2023) skúste to zrealizovať do 1.2. alebo 15.3.2024  je potrebné vyplniť konkrétny formulár a úhradou na účet zrealizovať platbu. 

Igor Zelina

Ing. Igor Zelina

kvalifikácia:  inštruktor skalného lezenia  (vydané SHS JAMES)

kontakt: igor.zelina1@gmail.com Aktívny lezec, horolezec a skialpinista, ktorý absolvoval desiatky výstupov v našich Vysokých Tatrách a Alpách. Primárne sa venujem kurzom skalného lezenia a ferratovým kurzom, v zimnom období kurzom na umelých stenách.