Aktuálne

Danka Sekerková

zameranie:

kvalifikácia: Inštruktorka lezenia na umelých stenách,  (vydané SHS JAMES)

climbing courses in English and French language

kontakt: danka.sekerkova@gmail . com (bez medzier)