Aktuálne
  • Najbližšie aktivity Horoklubu

  • Klubové granty- nové:

  • Členské príspevky na rok 2024

    Aj tento rok je možné vstúpiť do našich radov. V rámci Horoklubu máte možnosť získať aj členstvo a s ním spojené výhody v SHS James (horolezecké členstvo), alebo KST (turistické členstvo). Je potrebné vyplniť konkrétny formulár a úhradou na účet zrealizovať platbu. Keďže preukazy v SHS James a KST platia a s ním spojené poistenie platia do 31.3.2023 (v rámci obdobia roku 2023) skúste to zrealizovať do 1.2. alebo 15.3.2024  je potrebné vyplniť konkrétny formulár a úhradou na účet zrealizovať platbu. 

Projekt «Наш дім=Ваш дім» -"Náš domov=Váš domov"

Проект під назвою «Наш дім=Ваш дім» реалізується за підтримки Markíza Television Foundation.

Projekt  s názvom "Náš domov=Váš domov" je realizovaný s podporou Nadácie televízie Markíza.

Наш проект спрямований на:

неформальна освіта та заходи, організовані поза шкільним середовищем і в позаурочний час.  Ми глибоко усвідомлюємо необхідність соціалізації вас і ваших дітей.

Ви опинилися в новому місці, повному незнайомих людей.  Ми не хочемо, щоб ваш відхід з дому був не лише негативним досвідом, але щоб ваше перебування було приємним завдяки діяльності, яка змусить вас почуватися безпечніше, ви відчуєте приналежність, радість, участь і увагу.  Ми хочемо надати вам простір для створення нових вражень.

 

Náš projekt je zameraný na:

neformálne vzdelávanie a aktivity organizované mimo školského prostredia a mimo školského času. Hlboko vnímame potrebu socializácie Vás a vašich detí.  

Ocitli ste sa na cudzom mieste plnom cudzích ľudí. Chceme, aby Váš odchod z domova neznamenal len negatívny zážitok, ale aby sme Vám váš pobyt spríjemnili aktivitami, pri ktorých sa budete cítiť bezpečnejšie, budete cítiť spolupatričnosť, radosť, participáciu a ohľaduplnosť. Našim prianím je Vám poskytnúť priestor pre budovanie nových zážitkov.