Aktuálne
 • Pavúk KId open 2023 -výsledky

  Pavúk Kid Open 2023- 23.9.2023 je za nami. Ďakujeme všetkým súťažiacim, rodičom, sponzorom a podporovateľom za to, že sme ho mohli zrealizovať. Ďakujeme, že ste opäť vytvorili rodinnú atmosféru plnú pohody a vôni kávy.

 • Lezeckú stenu Pavúk pre verejnosť otvárame od 1.10.2023

  Lezeckú stenu Pavúk pre verejnosť otvárame od 1.10.2023

 • Pavúk Kid Open 2023

  Ahojte!

  Tešíte sa na 23.09.2023? 

  Pripravujeme pre malých lezcov detské lead preteky kategórie C na našej lezeckej stene Pavúk v Banskej Bystrici. Súťažiť sa bude v kategóriách U10, U12 a U14. 

   ZMENA ČASOVÉHO HARMONOGRAMU!!!

Projekt «Наш дім=Ваш дім» -"Náš domov=Váš domov"

Проект під назвою «Наш дім=Ваш дім» реалізується за підтримки Markíza Television Foundation.

Projekt  s názvom "Náš domov=Váš domov" je realizovaný s podporou Nadácie televízie Markíza.

Наш проект спрямований на:

неформальна освіта та заходи, організовані поза шкільним середовищем і в позаурочний час.  Ми глибоко усвідомлюємо необхідність соціалізації вас і ваших дітей.

Ви опинилися в новому місці, повному незнайомих людей.  Ми не хочемо, щоб ваш відхід з дому був не лише негативним досвідом, але щоб ваше перебування було приємним завдяки діяльності, яка змусить вас почуватися безпечніше, ви відчуєте приналежність, радість, участь і увагу.  Ми хочемо надати вам простір для створення нових вражень.

 

Náš projekt je zameraný na:

neformálne vzdelávanie a aktivity organizované mimo školského prostredia a mimo školského času. Hlboko vnímame potrebu socializácie Vás a vašich detí.  

Ocitli ste sa na cudzom mieste plnom cudzích ľudí. Chceme, aby Váš odchod z domova neznamenal len negatívny zážitok, ale aby sme Vám váš pobyt spríjemnili aktivitami, pri ktorých sa budete cítiť bezpečnejšie, budete cítiť spolupatričnosť, radosť, participáciu a ohľaduplnosť. Našim prianím je Vám poskytnúť priestor pre budovanie nových zážitkov.