Aktuálne

Podali sme projekt na výstavbu bouldrovej steny

Vážení priaznivci športového lezenia.

Na rok 2023 sme podali niekoľko projektov, ktoré môžu pomôcť našej lezeckej komunite.  Uchádzame sa o grant na vytvorenie exteriérovej bouldrovej lezeckej steny, prístupnú pre širokú lezeckú verejnosť v Banskej Bystrici. Ak sa to podarí ďalšie prostriedky na tento projekt sa budeme snažiť získať prostredníctvom alokácie 2%. či iných foriem podpory. O výsledku Vás budeme informovať. 

Posledná informácia k 30.1.2023 je že zatiaľ nie je krytie v rozpočte na uvedené projektové výzvy. Mali by sa schvaľovať koncom marca alebo apríla. Takže je to všetko otázne :-(