Aktuálne
  • Najbližšie aktivity Horoklubu

  • Klubové granty- nové:

  • Členské príspevky na rok 2024

    Aj tento rok je možné vstúpiť do našich radov. V rámci Horoklubu máte možnosť získať aj členstvo a s ním spojené výhody v SHS James (horolezecké členstvo), alebo KST (turistické členstvo). Je potrebné vyplniť konkrétny formulár a úhradou na účet zrealizovať platbu. Keďže preukazy v SHS James a KST platia a s ním spojené poistenie platia do 31.3.2023 (v rámci obdobia roku 2023) skúste to zrealizovať do 1.2. alebo 15.3.2024  je potrebné vyplniť konkrétny formulár a úhradou na účet zrealizovať platbu. 

Majstrovstvá UMB v lezení na rýchlosť

Zrealizovali sme prvý ročník Majstrovstiev Univerzity Mateja Bela v lezení na rýchlosť. Boli to amatérske preteky v lezení na rýchlosť a iných netradičných súťažiach. Majstrovstvá UMB v lezení na rýchlosť je súťaž jednotlivcov  rozdelených do dvoch kategórií  a to, muži a ženy. Cieľom súťažiaceho je prekonať v kvalifikačnej časti 5 disciplín v čo najkratšom čase jednotlivo, podľa pravidiel. Disciplíny: 4x lezenie vertikálne na lane a 1x lezenie tzv. traverz. Po kvalifikačnej časti boli vyhodnotení piati najrýchlejší súťažiaci z každej kategórie,  ktorý postupovali do finále.  Finále tvorila jedna mužská a jedna ženská cesta. Cieľom súťažiaceho bolo preliezť  cestu v čo najkratšom čase. Následne boli ocenení traja súťažiaci z každej kategórie s najkratším časom vo finále.  Počas kvalifikačnej a finálovej časti bolo možné súťažiť aj v bonusových disciplínach a to stavanie pivových  debničiek na seba a výdrž vo vise nadhmatom, ktoré boli vyhodnotené samostatne.  Podujatia sa zúčastnilo 39 študentov súťažiacich v lezení na rýchlosť a v bonusových disciplínach. Súťaž zrealizovali Mirka, Matúš a Adam. Ďakujeme všetkým súťažiacim a organizátorom.

Počas súťaže sú pripravené aj bonusové disciplíny ako stavenie pivových debničiek do výšky a výdrž vo vise na hrazde (nadhmatom) v tímoch po 3.

PROGRAM:

16:00 - 16:30 registrácia súťažiacich- voľné rozcvičenie a rozlezenie sa... 

16:30 - 16:45  vysvetlenie pravidiel

16:45 - 17:45  kvalifikačná časť  - súťaž                            

17:45 - 18:00 vyhodnotenie kvalifikačnej časti

18:00 - 18:30  finálová časť a vyhodnotenie

*zmena časového programu vyhradená organizátorom

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Súťaž má kvalifikačnú a finálovú časť.

 

Kvalifikačná časť:

·        Pozostáva z traverzu, ktorý sa súťažiaci snaží preliezť po chytoch a stupoch v čo najkratšom čase, pričom sa nesmie dotknúť zeme akoukoľvek časťou tela

·        a štyroch lezeckých ciest, ktoré sa súťažiaci snaží preliezť v čo najkratšom čase, pričom na prelezenie jednej cesty majú súťažiaci časový limit 2 minúty (1 pokus). BEZ odsadnutia !!!

·        Ak súťažiaci odsadne do lana, pokus neplatí a nemôže pokračovať v danej  ceste. Liezť sa bude s horným istením (TOP ROPE).

·        Pri lezení sa môžu používať všetky chyty a stupy patriace do príslušnej línie (cesty) , ktorá bude vymedzená.

·        Čas sa v disciplínach zastavuje po dotknutí sa vymedzeného priestoru pesp. chytu.

·        Na konci sa vyhodnotí najrýchlejší čas (súčet), zo všetkých prelezených ciest jednotlivca, z ktorých postupuje 5 mužov a 5 žien do finále.

 

Finálová časť:

·        Finále bude tvoriť jedna mužská a jedna ženská cesta, pričom platia rovnaké pravidlá ako v časti kvalifikačnej, t.j. súťažiaci sa snaží preliezť cestu v čo najkratšom čase, pričom na prelezenie cesty majú súťažiaci časový limit 2 minúty (1 pokus). BEZ odsadnutia !!!  Liezť sa bude tiež s horným istením (TOP ROPE).

 

·         Oceňujú sa  najlepší resp. najrýchlejší traja  muži a tri ženy.

Bonusové disciplíny :

·        Počas súťaže sú pripravené aj bonusové disciplíny, ktoré sa budú realizované v tímoch po 3 (minimálne 1 žena) :

·        1. stavenie pivových debničiek do výšky, kde sa súťažiaci snaží postaviť čo najviac debničiek na seba a pritom nespadnúť. Istený bude horným lanom. Vyhráva najvyššie postavená veža....

·         2. výdrž vo vise na voľnej hrazde (nadhmatom), kde sa súťažiaci snaží vydržať  v čo najdlhšom čase v danej polohe bez dotyku so zemou.