Aktuálne
  • Najbližšie aktivity Horoklubu

  • Klubové granty- nové:

  • Členské príspevky na rok 2024

    Aj tento rok je možné vstúpiť do našich radov. V rámci Horoklubu máte možnosť získať aj členstvo a s ním spojené výhody v SHS James (horolezecké členstvo), alebo KST (turistické členstvo). Je potrebné vyplniť konkrétny formulár a úhradou na účet zrealizovať platbu. Keďže preukazy v SHS James a KST platia a s ním spojené poistenie platia do 31.3.2023 (v rámci obdobia roku 2023) skúste to zrealizovať do 1.2. alebo 15.3.2024  je potrebné vyplniť konkrétny formulár a úhradou na účet zrealizovať platbu. 

Klubové granty- nové:

Klubové granty- nové:
pre rok 2024 majú členovia Horoklubu možnosť zapojiť sa do klubových grantov (max. 200 Eur na jeden grant)
Granty sú zamerané na  akcie, podujatia, ktoré majú klubový, vzdelávací či verejnoprospešný charakter. Podmienkou je že na realizácií by sa bude zúčastňovať min. 5 členov klubu. Slúžia na refundáciu nákladov spojených z aktivitami. Na rok 2024 je vyčlenených 600 Eur (zdroj 2% a lezecká stena Pavúk). Termín predkladania projektov 31.3.2024. V prípade dobrých nápadov a nevyčerpaných prostriedkov prihlasovanie grantov aj po termíne.