Aktuálne

Erazmáci UMB na stene

Po roku nás znovu navštívili študenti z rôznych krajín ktorí krátkodobo študujú na UMB v rámci programu Erazmus+.