Aktuálne
 • Pavúk KId open 2023 -výsledky

  Pavúk Kid Open 2023- 23.9.2023 je za nami. Ďakujeme všetkým súťažiacim, rodičom, sponzorom a podporovateľom za to, že sme ho mohli zrealizovať. Ďakujeme, že ste opäť vytvorili rodinnú atmosféru plnú pohody a vôni kávy.

 • Lezeckú stenu Pavúk pre verejnosť otvárame od 1.10.2023

  Lezeckú stenu Pavúk pre verejnosť otvárame od 1.10.2023

 • Pavúk Kid Open 2023

  Ahojte!

  Tešíte sa na 23.09.2023? 

  Pripravujeme pre malých lezcov detské lead preteky kategórie C na našej lezeckej stene Pavúk v Banskej Bystrici. Súťažiť sa bude v kategóriách U10, U12 a U14. 

   ZMENA ČASOVÉHO HARMONOGRAMU!!!

характеристики проекту «Наш дім=Ваш дім» -"Náš domov=Váš domov"

Проект під назвою «Наш дім=Ваш дім» реалізується за підтримки Markíza Television Foundation.

Projekt  s názvom "Náš domov=Váš domov" je realizovaný s podporou Nadácie televízie Markíza.

Зміст проекту: Проект громадського об’єднання «Гороклуб» спрямований на об’єднання українських та словацьких дітей місцевої громади через різноманітні заходи.  Цільовою групою будуть діти від 6 до 18 років.  Новий спільний досвід сприятиме формуванню відчуття прийняття та безпеки в дружньому оточенні.  Будуть спортивні заходи, мистецькі майстер-класи, знайомство з історією та новими місцями, спільне відкриття дикої природи, місцевої фауни та флори, тощо.

Zhrnutie projektu: Projekt občianskeho združenia Horoklub je zameraný na zbližovanie  ukrajinských a slovenských detí z lokálnej komunity prostredníctvom rôznorodých aktivít. Cieľovou  skupinou budú deti od 6 do 18 rokov. Nové spoločné zážitky budú slúžiť na budovanie pocitu prijatia  a bezpečia v priateľskom prostredí. Budú to športové aktivity, výtvarné workshopy, spoznávanie  histórie a nových miest, spoločné objavovanie divokej prírody, miestnej fauny a flóry a ďalšie.

Цілі проекту: Основні цілі нашого проекту включають:

 - зв'язок з домашнім співтовариством

 - створити доброзичливе та безпечне середовище

 - веселощі, відпочинок і спільний спортивний досвід

 - знайомство зі Словаччиною та регіоном, в якому вони розташовані та живуть

 - створити або посилити відчуття прийняття

 

Ciele projektu: Medzi hlavné ciele nášho projektu patria: 

- prepojenosť s domácou komunitou 

- vytvoriť priateľské a bezpečné prostredie 

- zábava, uvoľnenie a spoločné športové zážitky 

- spoznávanie Slovenska a regiónu v ktorom sa nachádzajú a žijú 

- vytvoriť, alebo zintenzívniť pocit prijatia 

Очікуваний результат проекту:

 - 9 спільних зустрічей під керівництвом експертів у галузі,

 - залучення волонтерів,

 - взаємонавчання під час виконання вправ на скеледромі,

 - спільний досвід посмішки під час різноманітних неформальних заходів, фізичних, мистецьких та інших

 - знайомство з новими людьми, встановлення нових дружніх стосунків, об'єднання різних культур з метою побудови цінностей взаєморозуміння, емпатії та толерантності

- знайомство з містом, в якому ми живемо, його оточення та природа, культура та можливості, які пропонує місто

- полегшення психологічного навантаження (психогігієна, арт-терапія, допомога фахівця в галузі психології, тощо)

Očakávaný výsledok projektu je: 

- 9 spoločných stretnutí pod vedením odborníkov v danej oblasti, 

- zapojenie dobrovoľníkov,  

- rovesnícke vzdelávanie počas pohybových aktivít na lezeckej stene,  

- spoločné úsmevné zážitky z rozmanitých neformálnych aktivít, pohybových, výtvarných a iných, - spoznanie nových ľudí, nadviazanie nových priateľských vzťahov, prepájanie rôznych kultúr s  cieľom budovania hodnoty vzájomného porozumenia, empatie a tolerancie, - spoznanie mesta v ktorom žijeme, jeho okolia a prírody, kultúry a možností ktoré mesto ponúka, - zmiernenie psychickej záťaže (psychohygiena, arteterapia, pomoc odborníka v oblasti  psychológie, atď.)