Aktuálne

Miriama Kováčová

kvalifikácia:  inštruktorka lezenia na umelých stenách,  (vydané SHS JAMES)

kontakt: miriama.kovacova96 @ gmail . com (bez medzier) 0948095522