Aktuálne
 • Ćervenec 2018

  Ahoj, aj túto zimu sme si pre Vás dovolili pripraviť super akciu na Chate pod náružím na Červenci v termíne 23. - 25. február 2018. Prosím o prihlásenie do 22. novembra!!! Následne budeme kontaktovať prihlásených ohľadom uhradenia zálohy za chatu (8€/osoba/noc). Počet miest na chate je limitovaný na 30 (tento rok máme objednanú celú chatu). Podrobnosti potom už len prihláseným. Táto správa išla internou informáciou členom klubu.
  Za Horoklub ŠK UMB
  Ivo Fellner a Miro Knoško

 • Zimné klubové sústredenie vo Vysokých Tatrách- Brnčalka 2018

  Priatelia, ak máte záujem o zimné sústredenie na Brnčalke - nech sa páči, prihláste sa. Termín 15. - 18. marca 2018. Máte možnosť vybrať si ubytovanie na 2 resp. 3 noci. Všetci prihlásení majú objednanú polpenziu. Cena 24€ prvá noc, potom 22€ každá ďalšia noc. Cena platí pre členov James-u. Predbežne máme objednané ubytovanie pre 30 ľudí. Chcem Vás poprosiť o prihlásenie do 31.10.2017.
  Miro Knoško

  Táto správa išla internou informáciou členom klubu.

 • Otvárame nový lezecký krúžok pre deti 2 stupňa ZŠ

  Pre deti 2 stupňa ZŠ  otvárame pravidelný krúžok každý štvrtok od 21.9.2017 v čase 16,00-17,00hod.  Prihlasovanie a viac informácií u Mgr. Lucii Sirotiarovej (0914114145) - Centrum voľného času, Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica 

Majstrovstvá UMB v lezení na rýchlosť

Zrealizovali sme prvý ročník Majstrovstiev Univerzity Mateja Bela v lezení na rýchlosť. Boli to amatérske preteky v lezení na rýchlosť a iných netradičných súťažiach. Majstrovstvá UMB v lezení na rýchlosť je súťaž jednotlivcov  rozdelených do dvoch kategórií  a to, muži a ženy. Cieľom súťažiaceho je prekonať v kvalifikačnej časti 5 disciplín v čo najkratšom čase jednotlivo, podľa pravidiel. Disciplíny: 4x lezenie vertikálne na lane a 1x lezenie tzv. traverz. Po kvalifikačnej časti boli vyhodnotení piati najrýchlejší súťažiaci z každej kategórie,  ktorý postupovali do finále.  Finále tvorila jedna mužská a jedna ženská cesta. Cieľom súťažiaceho bolo preliezť  cestu v čo najkratšom čase. Následne boli ocenení traja súťažiaci z každej kategórie s najkratším časom vo finále.  Počas kvalifikačnej a finálovej časti bolo možné súťažiť aj v bonusových disciplínach a to stavanie pivových  debničiek na seba a výdrž vo vise nadhmatom, ktoré boli vyhodnotené samostatne.  Podujatia sa zúčastnilo 39 študentov súťažiacich v lezení na rýchlosť a v bonusových disciplínach. Súťaž zrealizovali Mirka, Matúš a Adam. Ďakujeme všetkým súťažiacim a organizátorom.

Počas súťaže sú pripravené aj bonusové disciplíny ako stavenie pivových debničiek do výšky a výdrž vo vise na hrazde (nadhmatom) v tímoch po 3.

PROGRAM:

16:00 - 16:30 registrácia súťažiacich- voľné rozcvičenie a rozlezenie sa... 

16:30 - 16:45  vysvetlenie pravidiel

16:45 - 17:45  kvalifikačná časť  - súťaž                            

17:45 - 18:00 vyhodnotenie kvalifikačnej časti

18:00 - 18:30  finálová časť a vyhodnotenie

*zmena časového programu vyhradená organizátorom

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Súťaž má kvalifikačnú a finálovú časť.

 

Kvalifikačná časť:

·        Pozostáva z traverzu, ktorý sa súťažiaci snaží preliezť po chytoch a stupoch v čo najkratšom čase, pričom sa nesmie dotknúť zeme akoukoľvek časťou tela

·        a štyroch lezeckých ciest, ktoré sa súťažiaci snaží preliezť v čo najkratšom čase, pričom na prelezenie jednej cesty majú súťažiaci časový limit 2 minúty (1 pokus). BEZ odsadnutia !!!

·        Ak súťažiaci odsadne do lana, pokus neplatí a nemôže pokračovať v danej  ceste. Liezť sa bude s horným istením (TOP ROPE).

·        Pri lezení sa môžu používať všetky chyty a stupy patriace do príslušnej línie (cesty) , ktorá bude vymedzená.

·        Čas sa v disciplínach zastavuje po dotknutí sa vymedzeného priestoru pesp. chytu.

·        Na konci sa vyhodnotí najrýchlejší čas (súčet), zo všetkých prelezených ciest jednotlivca, z ktorých postupuje 5 mužov a 5 žien do finále.

 

Finálová časť:

·        Finále bude tvoriť jedna mužská a jedna ženská cesta, pričom platia rovnaké pravidlá ako v časti kvalifikačnej, t.j. súťažiaci sa snaží preliezť cestu v čo najkratšom čase, pričom na prelezenie cesty majú súťažiaci časový limit 2 minúty (1 pokus). BEZ odsadnutia !!!  Liezť sa bude tiež s horným istením (TOP ROPE).

 

·         Oceňujú sa  najlepší resp. najrýchlejší traja  muži a tri ženy.

Bonusové disciplíny :

·        Počas súťaže sú pripravené aj bonusové disciplíny, ktoré sa budú realizované v tímoch po 3 (minimálne 1 žena) :

·        1. stavenie pivových debničiek do výšky, kde sa súťažiaci snaží postaviť čo najviac debničiek na seba a pritom nespadnúť. Istený bude horným lanom. Vyhráva najvyššie postavená veža....

·         2. výdrž vo vise na voľnej hrazde (nadhmatom), kde sa súťažiaci snaží vydržať  v čo najdlhšom čase v danej polohe bez dotyku so zemou.