Aktuálne

Lýdia Molnárová

kvalifikácia:  inštruktorka lezenia na umelých stenách,  (vydané SHS JAMES)

kontakt: molnarova.lidka @ gmail . com (bez medzier) 0915441256

 

Jaroslav Kompán - inštruktor skalného lezenia, jaroslav.kompan@umb.sk 0915944111
Lýdia Molnárová, inštruktorka lezenia na umelých stenách, molnarova.lidka@gmail.com
Inštruktori stredoškolských krúžkov:
  Štefan Vozár-  inštruktor lezenia na umelých stenách - stefanvozar195@gmail.com 0904007313
Katarína Galovičová- inštruktorka lezenia na umelých stenách, kgalovicova@gmail.com -0949284688