Aktuálne
  • Vznik nového lezeckého sektoru na Kalamárke

    Vďaka množstvu ľudí ktorí priamo- svojou dobrovoľníckou prácou, ale aj nepriamo (finančne, materiálne 2-3% zo zaplatenej dane a pod.) vznikol na Kaľamárke nový lezecký sektor určený pre začínajúcich lezcov bez rozdielu veku. Viac...

  • Klubové stretnutie na Donovaloch .,9- 11.11.2018

    Klubové stretnutie na Donovaloch bude 9- 11.11.2018. Poznačte si do kalendára.

  • Súťaž

    Vyhlasujeme pre Vás letnú a jesennú Horoklubovú súťaž o NAJORIGINÁLNEJŠIU fotku z tohto roku v horoklubovom tričku.  Ukončenie súťaže bude do 28.10.2018  vyhodnotenie bude na Donovalskej chate v novembri 2018. Viac...

Lýdia Molnárová

kvalifikácia:  inštruktorka lezenia na umelých stenách,  (vydané SHS JAMES)

kontakt: molnarova.lidka @ gmail . com (bez medzier) 0915441256

 

Jaroslav Kompán - inštruktor skalného lezenia, jaroslav.kompan@umb.sk 0915944111
Lýdia Molnárová, inštruktorka lezenia na umelých stenách, molnarova.lidka@gmail.com
Inštruktori stredoškolských krúžkov:
  Štefan Vozár-  inštruktor lezenia na umelých stenách - stefanvozar195@gmail.com 0904007313
Katarína Galovičová- inštruktorka lezenia na umelých stenách, kgalovicova@gmail.com -0949284688