Aktuálne

Krúžky športového lezenia pre deti ZŠ

V školskom roku 2019/2020 otvárame krúžok športového lezenia deti ZŠ. Bude prebiehať tréningovým spôsobom 3 x do týždňa v dvoch tréningových skupinách. 

  • pondelok, streda, piatok (15,30 -17,00hod.) trénerka krúžku Ing. Makovičová (max. 6 detí) prvá hodina 30.9.2019
  • utorok, štvrtok, piatok (15,30 -17,00hod.) tréner krúžku Bc. Matúš Maslen (max. 6 detí) prvá hodina 1.10.2019

Elektronické PRIHLASOVANIE na krúžky

Cieľom krúžkov športového lezenia je podporiť rozvoj pohybovej všestrannosti preto 1 x do týždňa sa budú deti venovať prioritne aj iným aktivitám ako je lezenie (základy gymnastiky, atletiky atď.). Prioritne v piatky. Po dohode s rodičmi plánujeme v horizonte cca 1x za 2 mesiace realizovať aktivitu v prírode (turistika atď) v sobotu.  Tejto sa môžu zúčastniť v prípade záujmu aj rodičia.   Deti sa budú zúčastňovať aj súťažných podujatí počas školského roka.

Podmienky na realizáciu jednotlivých krúžkov:

  • tréningy prebiehajú 3x do týždňa podľa tréningových skupín (nie je možné navštevovať súbežne dva krúžky)
  • tréning  je v dĺžke 90 minút 
  • klubový príspevok  na zabezpečenie krúžkov sa platí v rozsahu 1 mesiacov dopredu 
  • v prípade neúčasti na tréningoch sa klubový príspevok nevracia (v prípade dlhodobých zdravotných problémov sa to pokúsime zohľadniť v rámci ďalšieho obdobia)
  • v klubovom príspevku je zahrnuté personálne (inštruktor) a materiálne zabezpečenie (lezecké potreby a vstup na lezeckú stenu) na dané obdobie
  • rodič počas realizácie tréningu nemôže byť prítomný v telocvični- lezeckej stene Pavúk, (činnosť môže pozorovať z balkóna telocvične)

Výška klubového príspevku:

  •  klubový príspevok na október je vo výške 48 Eur . 4 Eur na 90 min.V ďalších mesiacoch sa bude upravovať na základe počtu tréningov.