Aktuálne
 • Veselé Vianoce a PF 2021

  Želáme Vám prežitie pohodových sviatkov v spoločnosti všetkých dobrých ľudí a veľa zdravia a pohody do nového roku 2021 

 • Darčekový poukaz pre Vás a Vašich blízkych

  Blížia sa sviatky počas ktorých v rámci ktorých radi obdarujeme svojich blízkych. Využite preto našu ponuku a obdarujte seba alebo svojich blízkych spoločnými zážitkami. Ponúkame Vám na výber rôzne typy lezeckých kurzov formou darčekového poukazu. Stačí si len vybrať a vypísať formulár a budeme Vás kontaktovať. 

  Ponuka kurzov kde nájdete aj formulár

 • Uzavretie lezeckej steny Pavúk

  Vážení návštevníci lezeckej steny Pavúk. Od pondelka 5.10.2020 sme nútený prerušiť všetky činnosti na lezeckej stene Pavúk na obdobie minimálne 45 počas trvania núdzovej situácie v SR. Toto rozhodnutie prišlo z vedenia Gymnázia J.G.Tajovského z dôvodu preventívnych pandemických opatrení a plne ho rešpektujeme. Veríme, že nám zachováte svoju priazeň. Činnosť obnovíme hneď ako nám to spoločenská situácia dovolí a budeme Vás o tom informovať. Ešte raz ďakujeme za porozumenie.

Krúžky športového lezenia pre deti ZŠ

V školskom roku 2020/2021 otvárame krúžok športového lezenia deti ZŠ. Bude prebiehať tréningovým spôsobom 3 x do týždňa 

 • pondelok, streda, piatok (15,30 -17,00hod.) trénerka krúžku Mgr. Lenka Makovičová (max. 8 detí) prvá hodina 21.9.2020

KRÚŽOK JE UŽ KAPACITNE NAPLNENÝ

Elektronické PRIHLASOVANIE na krúžky

Cieľom krúžkov športového lezenia je podporiť rozvoj pohybovej všestrannosti preto 1 x do týždňa sa budú deti venovať prioritne aj iným aktivitám ako je lezenie (základy gymnastiky, atletiky atď.). Prioritne v piatky. Po dohode s rodičmi plánujeme v horizonte cca 1x za 2 mesiace realizovať aktivitu v prírode či lezenie na skalách v sobotu.  Tejto sa môžu zúčastniť v prípade záujmu aj rodičia.   Deti sa budú zúčastňovať aj súťažných podujatí počas školského roka.

Podmienky na realizáciu jednotlivých krúžkov:

 • tréningy prebiehajú 3x do týždňa podľa tréningových skupín 
 • tréning  je v dĺžke 90 minút 
 • klubový príspevok  na zabezpečenie krúžkov sa platí v rozsahu 2 mesiacov dopredu 
 • v prípade neúčasti na tréningoch sa klubový príspevok nevracia (v prípade dlhodobých zdravotných problémov sa to pokúsime zohľadniť v rámci ďalšieho obdobia)
 • v klubovom príspevku je zahrnuté personálne (inštruktor) a materiálne zabezpečenie (lezecké potreby a vstup na lezeckú stenu) na dané obdobie
 • počas štátnych sviatkov a prázdnin tréning nie je
 • rodič počas realizácie krúžku nemôže byť prítomný v telocvični- lezeckej stene Pavúk, (V PRÍPADE, ŽE SA ZMENIA PANDEMICKÉ OPATRENIA bude možné pozorovať činnosť z balkóna telocvične)
 • dieťa rodič odovzdá pred telocvičňou 5 min. pred začatím tréningu a preberie si dieťa do 10 min. po skončení tréningovej jednotky 

Výška klubového príspevku:

 klubový príspevok na september -október je vo výške 48 Eur . 4 Eur na 90 min. + vzdelávací poukaz pre CVČ Havranské. V ďalších mesiacoch sa bude upravovať na základe počtu tréningov. 

Platbu za krúžky zrealizujte po prihlásení - vtedy  je prihlásenie záväzné !!
IBAN:SK2983300000002701706718
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol uveďte dátum narodenia Vašeho dieťaťa v tvare (dd.mm.rrrr) a do poznámky pre odosielateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa