Aktuálne
 • Ponuka kurzov v letnom období

  Aj v letnom období vieme pre Vás realizovať rôzne tipy horolezeckých kurzov. Stačí si len vybrať z ponuky a vyplniť formulár. Budeme Vás obratom kontaktovať.

  Ponuka kurzov

 • Lezecká stena Pavúk v lete

  Na lezeckú stenu je v mesiacoch JÚL a AUGUST možné ísť len pre organizované skupiny nad 10 osôb. Čas a dátum si dohodnite cez 0915944111.

  Lezecká stena Pavúk bude pre verejnosť otvorená až od novej sezóny od septembra 2020. Zakúpené permanentky zostávajú v platnosti. 

  Ďakujeme za pochopenie

 • projekt Podpora rozvoja športu na rok 2019

  V prílohe je zverejnená Výzva na predkladanie ponúk v rámci nákupu športového vybavenia pre udržateľnosť a podporu športu. Zákazka je realizovaná s finančnou podporou Úradu vlády SR – program „Podpora rozvoja športu na rok 2019.“

   

Krúžky športového lezenia pre deti ZŠ

V školskom roku 2019/2020 otvárame krúžok športového lezenia deti ZŠ. Bude prebiehať tréningovým spôsobom 3 x do týždňa v dvoch tréningových skupinách. 

 • pondelok, streda, piatok (15,30 -17,00hod.) trénerka krúžku Mgr. Makovičová (max. 6 detí) prvá hodina 30.9.2019
 • utorok, štvrtok, piatok (15,30 -17,00hod.) tréner krúžku Bc. Matúš Maslen (max. 6 detí) prvá hodina 1.10.2019

Elektronické PRIHLASOVANIE na krúžky

Cieľom krúžkov športového lezenia je podporiť rozvoj pohybovej všestrannosti preto 1 x do týždňa sa budú deti venovať prioritne aj iným aktivitám ako je lezenie (základy gymnastiky, atletiky atď.). Prioritne v piatky. Po dohode s rodičmi plánujeme v horizonte cca 1x za 2 mesiace realizovať aktivitu v prírode (turistika atď) v sobotu.  Tejto sa môžu zúčastniť v prípade záujmu aj rodičia.   Deti sa budú zúčastňovať aj súťažných podujatí počas školského roka.

Podmienky na realizáciu jednotlivých krúžkov:

 • tréningy prebiehajú 3x do týždňa podľa tréningových skupín (nie je možné navštevovať súbežne dva krúžky)
 • tréning  je v dĺžke 90 minút 
 • klubový príspevok  na zabezpečenie krúžkov sa platí v rozsahu 1 mesiacov dopredu 
 • v prípade neúčasti na tréningoch sa klubový príspevok nevracia (v prípade dlhodobých zdravotných problémov sa to pokúsime zohľadniť v rámci ďalšieho obdobia)
 • v klubovom príspevku je zahrnuté personálne (inštruktor) a materiálne zabezpečenie (lezecké potreby a vstup na lezeckú stenu) na dané obdobie
 • rodič počas realizácie tréningu nemôže byť prítomný v telocvični- lezeckej stene Pavúk, (činnosť môže pozorovať z balkóna telocvične)

Výška klubového príspevku:

 •  klubový príspevok na október je vo výške 48 Eur . 4 Eur na 90 min.V ďalších mesiacoch sa bude upravovať na základe počtu tréningov.