Aktuálne
 • Oznam o Výzve na predkladanie ponúk

  V prílohe je zverejnená Výzva na predkladanie ponúk v rámci nákupu športového vybavenia pre udržateľnosť a podporu športu. Zákazka je realizovaná s finančnou podporou Úradu vlády SR – program „Podpora rozvoja športu na rok 2019.“

 • Členské príspevky na rok 2020

  Našou snahou je zefektívniť postup administrácie a zaktualizovať kontaktné údaje. Úhrada je možná len cez účet v prípade špecifických požiadaviek kontaktujte Mirka Knoška (0907314715) Zároveň pri vypĺňaní formuláru sa aktualizujú Vaše osobné údaje, ktoré sú potrebné pre poistenie a databázu SHS James a KST. Prosím venujte tomu pozornosť, ušetríte nám všetkým čas.

 • Vznik nového lezeckého sektoru na Kalamárke

  Vďaka množstvu ľudí ktorí priamo- svojou dobrovoľníckou prácou, ale aj nepriamo (finančne, materiálne 2-3% zo zaplatenej dane a pod.) vznikol na Kaľamárke nový lezecký sektor určený pre začínajúcich lezcov bez rozdielu veku.  Poďakovanie patrí aj Nadácii EPH , ktorá nás podporila v rámci projektu "Začíname s lezením". Viac...

Krúžky lezenia pre deti ZŠ

Krúžky prebiehajú na lezeckej stene Pavúk 

V školskom roku 2019/2020 otvárame nasledujúce lezecké prípravky pre deti ZŠ 

 

 • Pondelok 15,45-17,15 hod. prvá oboznamovacia hodina 16.9.2019, (veková skupina 1-3.ročník ZŠ - max. počet 12 detí) UŽ PLNÁ KAPACITA!!!
 • Utorok 15,45-17,15 hod. - prvá oboznamovacia hodina 17.9.2019, (veková skupina 4-6.ročník ZŠ - max. počet 15 detí) UŽ PLNÁ KAPACITA!!!
 • Štvrtok  15,45-17,15 hod. - prvá oboznamovacia hodina 19.9.2019, (veková skupina 6-9.ročník ZŠ - max počet 20 detí) UŽ PLNÁ KAPACITA!!!

Účasť na prvej hodine je povinná a slúži na potvrdenie prihlásenia. Zároveň je možné zaplatiť klubový príspevok na krúžok

 Elektronické PRIHLASOVANIE na krúžky

 

 

Podmienky na realizáciu jednotlivých krúžkov:

 • lekcie prebiehajú 1x do týždňa podľa krúžkových skupín (nie je možné navštevovať súbežne dva krúžky)
 • lekcia - krúžok je v dĺžke 90 minút 
 • klubový príspevok  na zabezpečenie krúžkov sa platí v rozsahu 3 mesiacov dopredu (september - december, január - marec, apríl - jún)
 • v prípade neúčasti na lekciách sa klubový príspevok nevracia (v prípade dlhodobých zdravotných problémov sa to pokúsime zohľadniť v rámci ďalšieho obdobia)
 • v klubovom príspevku je zahrnuté personálne (inštruktor) a materiálne zabezpečenie (lezecké potreby a vstup na lezeckú stenu) na dané obdobie
 • rodič počas realizácie krúžku nemôže byť prítomný v telocvični- lezeckej stene Pavúk, (činnosť môže pozorovať z balkóna telocvične)

Harmonogram lekcií- krúžkov a platby:

 • Pondelok 15,45-17,15 hod. - veková skupina 1-3.ročník ZŠ - max. počet 12 detí,  klubový príspevok  na september - december je vo výške 56 Eur kontakt na koordinátorku krúžku Mgr. Lenka Galisová (0918198701) - Centrum voľného času, Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica 
 • Utorok 15,45-17,15 hod. - veková skupina 4-6.ročník ZŠ - max. počet 15 detí,  klubový príspevok na september - december je vo výške 56 Eur kontakt na koordinátorku krúžku Mgr. Lenka Galisová (0918198701) - Centrum voľného času, Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica 
 • Štvrtok  15,45-17,15 hod. - veková skupina 6-9.ročník ZŠ - max počet 20 detí, klubový príspevok na september - december je vo výške 52 Eur kontakt na koordinátorku krúžku Mgr. Lucii Sirotiarovej (0914114145) - Centrum voľného času, Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica