Aktuálne

Jaroslav Kompán

kvalifikácia: Inštruktor skalného lezenia (vydané SHS JAMES)

kontakt: Jaroslav Kompán , jaroslav . kompan @ umb. sk (bez medzier)