Aktuálne
 • Ćervenec 2018

  Ahoj, aj túto zimu sme si pre Vás dovolili pripraviť super akciu na Chate pod náružím na Červenci v termíne 23. - 25. február 2018. Prosím o prihlásenie do 22. novembra!!! Následne budeme kontaktovať prihlásených ohľadom uhradenia zálohy za chatu (8€/osoba/noc). Počet miest na chate je limitovaný na 30 (tento rok máme objednanú celú chatu). Podrobnosti potom už len prihláseným. Táto správa išla internou informáciou členom klubu.
  Za Horoklub ŠK UMB
  Ivo Fellner a Miro Knoško

 • Zimné klubové sústredenie vo Vysokých Tatrách- Brnčalka 2018

  Priatelia, ak máte záujem o zimné sústredenie na Brnčalke - nech sa páči, prihláste sa. Termín 15. - 18. marca 2018. Máte možnosť vybrať si ubytovanie na 2 resp. 3 noci. Všetci prihlásení majú objednanú polpenziu. Cena 24€ prvá noc, potom 22€ každá ďalšia noc. Cena platí pre členov James-u. Predbežne máme objednané ubytovanie pre 30 ľudí. Chcem Vás poprosiť o prihlásenie do 31.10.2017.
  Miro Knoško

  Táto správa išla internou informáciou členom klubu.

 • Otvárame nový lezecký krúžok pre deti 2 stupňa ZŠ

  Pre deti 2 stupňa ZŠ  otvárame pravidelný krúžok každý štvrtok od 21.9.2017 v čase 16,00-17,00hod.  Prihlasovanie a viac informácií u Mgr. Lucii Sirotiarovej (0914114145) - Centrum voľného času, Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica 

História a poslanie

Horoklub je súčasťou štruktúry Športového klubu UMB a jeho  cieľom je združovať ľudí, ktorí majú radi pohyb v prírode a to nie len v horizontálnom, ale i vo vertikálnom smere :-)
Členstvo je dobrovoľné a otvorené......
V Horoklube naši členovia realizujú rôzne druhy horolezeckých aktivít, skialpinizmus, turistické aktivity. Sú členmi a môžu sa sa stať členmi organizácií ako SHS JAMESKST.

Horoklub zameriava svoju pravidelnú činnosť na tieto tieto oblasti:

 •     práca s mládežou- vysokoškoláci, stredoškoláci atď.
 •     realizácia metodických a základných horolezeckých kurzov a aktivít pod odborným vedením,
 •     realizácia organizovaných turistických aktivít pre rôzne cieľové skupiny,
 •     realizácia a spoluorganizovanie rôznych propagačných (cestovateľské besedy, festival ZEM,VODA,VZDUCH) súťažných (Nox quaerox, Nočné šifry) aktivít pre členov a verejnosť.
 •     prevádzka Lezeckej steny Pavúk..

Vznikli sme v roku 2000 obnovením činnosti a zlúčením horolezeckého a turistického klubu UMB. Oba tieto kluby stagnovali a nevykazovali aktívnu činnosť. Pred vznikom Univerzity Mateja Bela pôsobili na akademickej pôde vtedajšej Pedagogickej fakulty samostatné kluby turistiky a horolezectva. Klub vyvíjal aktivity hlavne v turistickej oblasti. Postupom času sa aktivity rozširovali a zaznamenali sme aj rýchli nárast členov.

Vzhľadom na to že naše aktivity sa rozširovali hľadali sa nové možnosti. V Banskej Bystrici fungovali cca 2 -3  viac- menej súkromné bouldrové stienky pivničného charakteru. Najbližšia "veľká" bouldrová stena bola v Sokolovni v Slovenskej Ľupči. Tá sa ale tešila obmedzenej návštevnosti. Rekonštrukciou Sokolovne došlo k jej zrušeniu. Po vzájomnej dohode medzi klubmi HO Biotika Slovenská Ľupča a TaHK UMB Banská Bystrica, vznikla dohoda o presťahovaní stienky do priestorov Centra voľného času JUNIOR so sídlom na ulici Janka Kráľa v Banskej Bystrici. A tak sa sťahovali zvyšky (lešenárske rúry, preglejky, chyty) na nové miesto. Vďaka Mirovi Knoškovi, ktorý pracoval v CVČ Junior sme stenu - bouldrovku vybudovali tam. Boli to super časy, podarilo sa aj zorganizovať prvé preteky. Prešli dva roky Miro zmenil robotu , Junior fungoval všetko bolo ok. Potom prišlo z jedného dňa na druhý rozhodnutie o zrušení CVČ Junior. A zase sme boli na dlažbe. Leto 2004 bolo šťastné pretože vďaka Ivovi Fellnerovi a p. riaditeľovi Gymnázia J.G.Tajovského sme našli domov v malej telocvični Gymnázia J.G.Tajovského. Takže sme si vysúkali rukávy a poďho druhý krát stavať bouldrovku. Klubu sa darilo bolo veľa turistických, skialpinistických a horolezeckých aktivít. Na prelome rokov dochádza k zlúčeniu klubov HO Biotika Slovenská Ľupča a TaHK UMB Banská Bystrica.

2005 - Asi najvýraznejší medzník klubu. Začalo sa hovoriť o stavbe "veľkej" steny. Asi spúšťacím impulzom bolo získanie grantu od Konta Orange. Druhý impulz bola dohoda s Jirkom Švubom (CCC Bocianik). A stavalo sa...... No nebolo to az take ľahké. Stena je dieťaťom Jirka - Caballa ktory na nej zúročil svoje dlhoročné skúsenosti a znalosti. Stavbu realizovali chalani zo Žiliny. Stena bola otvorená od septembra 2005 a dostala meno "Pavúk".
Združenie horolezeckých klubov - Horoklub ŠK UMB a CCC Bocianik v októbri 2005 spustilo prevádzku lezeckej steny „Pavúk“ ktorá je umiestnená v malej telocvični Gymnázia J.G.Tajovského. Svojou veľkosťou a možnosťami je jedinou takouto stenou nielen v meste, ale aj v širokom okolí. Je určená nielen pre skúsených horolezcou, ale aj úplných začiatočníkov. Od októbra začali svoju pravidelnú činnosť stredoškolské horolezecké krúžky a svoje miesto si našiel aj vyučovací proces vysokoškolákov UMB.

Od roku 1.5.2014 sa stena Pavúk stáva výhradným majetkom Horoklubu ŠK UMB.......

Klub a jeho členovia sú registrovaní v Slovenskom horolezeckom spolku JAMES a v Klube slovenských turistov. Členská základňa je veľmi rôznorodá. V roku 2007 tvorilo 87 registrovaných členov. Medzi významných členov klubu patria, alebo patrili priekopníci horolezectva na Slovensku Oľga a Zdeno Zibrínovci, Mária a Stanislav Melekovci a ďalší. Ale u nás je každý významný.....:-)