Aktuálne

Adam Bezek

kvalifikácia:  inštruktor lezenia na umelých stenách,  (vydané SHS JAMES)

kontakt: adambezek @ hotmail . com (bez medzier) 0911378075